Activitats Premis Josep Anselm Clavé del Cant Coral a Catalunya 2018

Premis Josep Anselm Clavé del Cant Coral

a Catalunya 2018

alt

INTRODUCCIÓ


La Federació de Cors de Clavé (FCC) reconeixerà anualment a les persones, institucions i projectes del món coral.

Aquests són uns premis amb vocació nacional i transversal, una aposta pel descobriment dels millors treballs del panorama de música coral a Catalunya.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES


Qualsevol persona o institució pot presentar propostes a qualsevol de les categories.

Per presentar una candidatura a qualsevol de les categories caldrà omplir un formulari on-line (google forms) que recollirà dades de contactes i la corresponent autorització a ser incloses a una base de dades de la FCC. 

L’obertura de propostes s’inicia el dia 2 de gener fins el dia 15 de gener de 2019. Són candidates a les categories les personalitats i els espectacles produïts l’any 2018.

Enllaç al formulari de votació:  FORMULARI ONLINE

CATEGORIES PER A PRESENTAR-SE


 • Producció/espectacle coral: el millor espectacle, producció o programa que inclogui el cant coral estrenat el 2018. Cal que la música, l’espectacle o els intèrprets siguin catalans.


 • Enregistrament: enregistrament publicat físicament o digitalment el 2018 amb contingut d’autoria o interpretació catalana.

 • Partitura/composició: obra d’autoria catalana publicada i/o estrenada el 2018.

 • Llibre o article publicat sobre el cant coral: ha d’haver estat publicat (en paper o digitalment) el 2018 i ha d’abordar alguna dimensió del cant coral.

 • Director revelació: director/a català nascut del 1988 ençà i que la seva carrera professional hagi fet una evolució significativa.


 • Cor revelació: cor de creació recent (o que hagi reorientat recentment el seu projecte artístic) que hagi enriquit de forma innovadora el panorama coral nacional o internacional.


 • Compositor revelació: compositor/a català nascut abans del 1988 que la seva carrera professional hagi fet una evolució significativa.


 • Trajectòria (persona): a la trajectòria personal (director, compositor, editor, programador, gestor, etc.) en el camp del cant coral.


 • Trajectòria (entitat): a la trajectòria d’una entitat (associació, federació, coral, institució, centre de documentació, centre de formació, equipament cultural, etc)


 • Comunicació: mitjà de comunicació, programa, periodista o comunicador que hagi destacat al llarg del 2018 per la seva contribució en la comunicació i difusió del cant coral.


 • Projecte coral internacionalitzador: activitat realitzada el 2018 que hagi contribuït de forma rellevant a la internacionalització del cant coral català.


 • Projecte coral socialment transformador: activitat realitzada el 2018 que utilitzi el cant coral per a la transformació social i la millora de la qualitat de vida de les persones.


 • Projecte coral innovador: activitat realitzada el 2018 que utilitzi el cant coral per a la innovació. 


 • Patrimoni: activitat o iniciativa desenvolupada el 2018 que hagi contribuït a la recuperació del patrimoni coral català.


 • Educació: activitat o iniciativa desenvolupada el 2018 que sempre en relació amb el cant coral tingui una incidència en el mon de l’ensenyament.


 • Treball de recerca: treball de recerca de batxillerat, final de carrera, màster o tesi doctoral presentat el 2018 relacionat amb el cant coral des de qualsevol perspectiva científica.

EL JURAT


Un jurat compost per 5 persones de diferents perfils i de prestigi seran els responsables de seleccionar el guanyador en cada categoria. Els membres del jurat podran també presentar propostes especialment en aquelles categories en les que no hi hagi candidatures.

El jurat podrà demanar assessorament a especialistes per a categories concretes.

VOTACIÓ POPULAR


A més a més hi haurà també el vot popular també de manera telemàtica un cop seleccionat les candidatures per categories.

LLIURAMENT DELS PREMIS


L’entrega de premis tindrà lloc durant la Convenció Anual del Cant Coral a Catalunya (23 de febrer) a la ciutat de Barcelona. (Més informació en breu)